Danh sách học sinh thi tốt nghiệp tháng 10/2016

Các bạn chú ý lịch thi để đi thi đúng giờ. 
Có gì thắc mắc các bạn liên hệ số 0422400400 để được giải đáp.

blank

blank