Thủ tục nhập học hệ sơ cấp

Hồ sơ sơ cấp bao gồm :

1. Sơ yếu lý lịch có công chứng
2. Đơn xin học theo mẫu
3. Giấy khai sinh (bản sao công chứng )
4. Chứng minh nhân dân photo có công chứng
5. Ảnh 3×4 ( 4 cái), ảnh 4×6( 4 cái)