Thủ tục nhập học hệ Trung Cấp

Hồ sơ trung cấp bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có công chứng
2. Đơn xin học theo mẫu
3. Giấy khai sinh (bản sao công chứng )
4. Học bạ cấp THPT bản sao có công chứng
5. Bằng tốt nghiệp THPT bản sao có công chứng
6. Giấy chứng nhận sức khỏe
7. Chứng minh nhân dân photo có công chứng
8. Ảnh 3×4 ( 4 cái), ảnh 4×6( 4 cái)