LỊCH HỌC TỪ NGÀY 26/06 ĐẾN 30/06/2017

Các bạn học ngành Điện công nghiệp, Điện kĩ thật, Điện tổng hợp chú ý:
Nhà trường đã mở lớp Điện công nghiệp mới học chiều thứ 5,6 từ 15h30. Các bạn theo dõi lịch chi tiết để đi học nhé. blank blank blank blank blank blank blank