Việc làm Sửa chữa Ô tô – Thanh Xuân 243GP

Xưởng dịch vụ và sửa chữa ô tô Thanh Tú 

sdt:094452 8888 và 01678726666
các vị trí cần tuyển:
1. Thợ máy gầm:03
2. Thợ học việc: 03
3. Thợ Sơn: 02
4. Thợ gò: 01
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại trên.
blank