Lịch Học Tuần 4 Tháng 4/ 2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 23/4 ĐẾN NGÀY 27/4/2018

Stt Lớp học Khóa học Lý thuyết
+Thực hành
Số buổi  GV Chuyên sâu Số buổi GV Sĩ số Ghi chú
1 XE MÁY 270-274 C:23456
(14h00-17h00)
18/80 T.Sơn   0/40 T.Sơn 20  
2 XE MÁY 270-272 Trưa:23456
(11h00-14h00)
46/80 T.Sơn   0/40 T.Sơn 10  
3 XE MÁY 268BC + 269AB KT 80/80 T.Sơn S23456
(7h30-11h)
21/40   19  

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 23/04 ĐẾN NGÀY 27/4/2018

STT Lớp học Khóa học Lý thuyết GV Phòng học Số
 buổi 
Thực
 hành
GV Phòng học Số
buổi
Chuyên sâu GV Số
 buổi

số
GIẢI
PHÓNG
1 ĐIỆN LẠNH ĐTH 272-274 S23
(8h30-11h30)
T. Đồng     S56 T.Trinh     243 Giải Phóng
2 ĐIỆN LẠNH ĐTH 272-274 S2356
C2356
(12h30)
T. Khải P.304 16/55 C2356
(15h30-18h30)
T.Chiến  P.201 7/47       34 XA LA
3 ĐIỆN LẠNH ĐTH 270-271 KT T.Khải P.304 55/55 KT T.Chiến P.201 47/47 LT:C2356
(15h30-18h30)
T. Khải 12/25 13
TH: C2356
(12h30-15h30)
T.Chiến 8/20 13
4 ĐIỆN LẠNH ĐTH 273-275 S6+C27
(15h30)
T.Cường   31/55 S3
C257(12h30)
T.Cường   9/47   T.Cường     NGUYỄN
TUÂN 
5 ĐIỆN LẠNH ĐTH 272-274 S2+C5(15h30)
C36(12h30)
T.Cường   7/55 C36(15h30)
+S7
T.Cường   3/47   T.Cường   24
6 ĐIỆN LẠNH ĐTH 272-274
chuyên tối
T2356 T.Cường   106/147   20

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 23/4 ĐẾN NGÀY 28/4/2018

Stt Lớp học Khóa học Lý thuyết Số buổi  GV Thực hành Số
 buổi
GV Sĩ số Ghi chú
1 Nấu ăn thường 270-274 C2   T. Lập C5   T. Lập 34  
2 Nấu ăn cao cấp 270-274 S2   T.Lập S5   T.Lập 18  
3 Nấu ăn cao cấp
(Pha chế)
268-274 S7 2/3 T.Thỏa C7 0/7 T.Thỏa 22  
4 Nấu ăn cao cấp
(Tỉa cá heo)
270-274 S6 05/24 T.Việt      T.Việt  18  
5 Nấu ăn cao cấp
(Món âu)
270-274 S3+C3
(13h30)
03/30 T.Hải     T.Hải 32  
6  Sơ cấp
(Tỉa hoa tường vi trên dưa hấu)
270-274 C6 05/16 T.Việt      T.Việt  34  
7 S/c máy may 269-274 S234   T.Đức C23   T.Đức 29  
8 S/c máy may 269-274 S7   T.Quân C7   T.Quân 18  
9 May TT 269-274 S23+C23
(13h00)
  Cô Hà S45   Cô Hà    

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 23/04 ĐẾN NGÀY 27/04/2018

STT Khóa học Tên môn học Lịch học Giáo viên Số buổi  Sĩ số Ghi chú
1 267 – 268ABC SCMT nâng cao (30 buổi) C23
(15h30) 
T. Anh Tuấn 23/30 8  
  269- 274 ABC Xử lý sự cố phần mềm (5 buổi) S2 T. Anh Tuấn 4/5 8
2 269- 274 ABC Mạng máy tính (5 buổi) S3 T. Anh Tuấn 0/5 8
3 267 – 268ABC SCMT nâng cao (30 buổi) C23
(12h30)   
T. Anh Tuấn 23/30 8
Phần I: Lắp ráp cài đặt phần mềm   Phần II: SC phần cứng Phần III: Chuyên sâu ( Laptop)
  Kiến Trúc máy tính (05 buổi)   SCMT cơ bản (15 buổi) Kỹ thuật BGA ( Chipset) (10 buổi)
  Lắp ráp & cài đặt máy tính (05 buổi) SCMT nâng cao (30 buổi) SC Laptop Cơ bản (10 buổi)
  Xử lý sự cố phần mềm (5 buổi) ( Sửa Main PC G31 – G41 -H61) SC Laptop Chuyên sâu (30 buổi)
  Mạng máy tính (5 buổi)         (Sửa Main Core dual – Core I TH 1-2-3)
  Sửa chữa máy in (05 buổi)              
  Seo và Maketing (05 buổi)              
       Lê Anh Tuấn DĐ: 0989051189         GV: Lê Anh Tuấn  
                 
  Chú ý: Học viên học SC Máy văn phòng sẽ học chung phần Sửa chữa máy in với lớp SC Máy tính  

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 23/4 ĐẾN NGÀY 27/4/2018

Stt Lớp học Khóa học Lý thuyết Số buổi  GV Thực hành Số buổi GV Sĩ số
1 Điện nước 272-274 S2356 15/30 T.Dũng
(P.302)
      16
2 Điện CN+PLC 273-275A C2356
(15h30)
09/20 T.Khương
(P303)
    T.Khương
(P303)
17
3 Điện DD+ ĐTH 273-275A S2356 5/55 T.Thao
(P401)
       
4 Điện DD+ ĐTH 270-272 C2356
(13h00-16h30)
42/55 T.Thao
(P401)
S26+C2
(12h30-18h30)
31/50 T.Hòa
P. 301
13

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 23/4 ĐẾN NGÀY 27/4/2018

Stt Lớp học Khóa học Lý thuyết Số buổi  GV Thực hành Số buổi GV Chuyên sâu Số buổi GV Sĩ số
1 ĐTCĐ+
máy VP
268BC+269 KT 10/10 T.Hoàn
(P503)
  0/20 T.Hoàn
(P403)
    T.Hoàn
(P403)
8
2 ĐTDĐ 267ABC-268A
+269
KT 30/30 T.Hoàn
(P403)
KT 20/20 T.Hoàn
(P403)
KT 20/20 T.Hoàn
(P403)
10
3 ĐTDĐ 270 – 272 C2356
(13h30)
18/30 T.Hoàn
(P403)
  0/20 T.Hoàn
(P403)
  0/20 T.Hoàn
(P403)
4

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 16/4 ĐẾN NGÀY 20/4/2018

STT Lớp học Khóa học Lý thuyết GV Số
 buổi
Thực hành GV Số
buổi
Sĩ số Ghi chú
1 Điện
(ĐMG+CĐ)
263-270 KT T. Hường 30/30 S235 T.Huyến 20/30 47 NGUYỄN TUÂN 
2 Điện
(CĐ+ĐMG)
265-272 KT T.Hường 30/30 S67+C7
(12h30-18h30)
T.Huyến 04/30 25
3 Điều hòa
(CĐ+H3)
270 – 275 KT T. Hường 20/20 C2356
(12h30-15h30)
T.Huyến 0/20 40
  Điện
(CĐ+ĐMG)
266-273
(Ca 1)
S2356 T. Hường 05/30   T.Huyến 0/20  
5 Điện
(CĐ+ĐMG)
266-273
(Ca 2)
C2356 T. Hường 0/30   T.Huyến 0/30 42
  Gầm
(H2+H3)
268-273 KT T. Quỳnh 30/30 S67+C67
12h30-18h30)
T.Huyến 0/30 42  
6 Điện
(CĐ+ĐMG)
Chuyên tối 
268-274 T567 T.Huyến 03/30   T.Huyến   11  
8 Máy(H2+H3)
Chuyên tối 
262-268 H2 KT T.Huyến 30/30 T23 T.Huyến 29/32 30 XA LA
10 Máy  265-270 KT  T.Huyến 30/30 C2356
(16h-19h)
T.Huyến 28/32 37

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 16/4 ĐẾN NGÀY 20/04/2018

STT Lớp học Khóa học Lý thuyết Số buổi  GV Thực hành Số buổi GV Chuyên
sâu
Số buổi Sĩ số
1 Điện tử +ĐKT
Đầu đĩa + Đầu KTS
268ABC S2356 02/15 T.Thắng
(P408)
           
2 Điện tử +ĐKT
(Tivi màu cơ bản)
269-271 C23
(12h30)
13/15 T.Thắng
(P408)
S2356
(8h00)
0/15 T.Chuyển
P.512
    5
3 Điện tử +ĐKT
(Amply)
273-275 C23456
(12h30)
0/12 T.Chuyển
P.512
    T.Chuyển
P.513
     
4 Điện tử +ĐKT
(Nguồn xung)
272 C2356
(15h30)
2/12 T. Mão   0/12        
5 275A C235
(12h30)
15/18 T.Khương
(P.310)
ĐIỆN TỬ CƠ BẢN     34
  275B S2356
(P310)
09/18 T.Khương
(P.310)
    22
6 275C S2356
(P502)
0/18 T.Hoàn
(P.502)
     
9     Điện tử cơ bản 
(Nguyễn Tuân)
264ABC C23456
(12h30)
  T. Mão     T.Mão       24

 

Lịch học chi tiết ngành nấu ăn 

Thứ/Ngày Buổi

 

Lớp

 

Nội dung giảng dạy

 

2- 23/4/18

 

S

C

Cao cấp

Sơ cấp

TH : Các PP cắt thái cơ bản+ Rau muống xào tỏi

TH : Các PP cắt thái cơ bản +Rau muống xào tỏi

3-24/4/18 S

C

Cao cấp

Cao cấp

Món Âu  ( Thày Hải )

Món Âu  ( Thày Hải )

4-25/4/18 S

C

Cao cấp

Sơ cấp

Nghỉ Lễ

 Nghỉ Lễ

5-26/4/ 18

 

S

C

Cao cấp

Sơ cấp

TH : Cơm rang dưa bò – Kỹ thuật xóc,hất, ra đĩa

TH:  Cơm rang tỏi – Kỹ thuật xóc, hất, ra đĩa

6-27/4/ 18

 

S

C

Cao cấp

Sơ cấp

TH : Tỉa hoa ( Thày Việt )

TH :Tỉa hoa ( Thày Việt )

7-28/4/18 S

C

Cao cấp

Cao cấp

TH :Pha chế( Thày Thỏa )

TH :   Pha chế  ( Thày Thỏa )

* HỒ SƠ NHẬP HỌC:

  • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)
  • Chứng minh thư (bản photo hoặc công chứng)
  • 2 ảnh (3×4), 2 ảnh (4×6)
  • Học phí ngành muốn học
  • Địa chỉ nhập học:  Số 4 phố Vọng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
  • Hotline : 0988 960 939  – 024 62 538 568

* CAM KẾT:

  • 100% HỌC VIÊN ĐƯỢC HỌC LẠI MIỄN PHÍ NHỮNG PHẦN CHƯA HIỂU
  • 100% HỌC VIÊN RA TRƯỜNG CÓ VIỆC LÀM ĐÚNG NGÀNH NGHỀ ĐÃ HỌC

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN  đào tạo 20 ngành nghề:

? Đầu bếp – Kỹ thuật chế biến món ăn

? May và thiết kế thời trang

? Sửa chữa Điện kỹ thuật (Gồm: Điện dân dụng + Điện công nghiệp + Điện nước )

? Sửa chữa Điện lạnh

? Sửa chữa Điện thoại

? Sửa chữa Điện tử

? Sửa chữa Máy may công nghiệp

? Sửa chữa Vi tính

? Sửa chữa Ô tô

? Sửa chữa Xe máy

DẠY NGHỀ THANH XUÂN“Học nghề hôm nay – lập nghiệp ngày mai!”

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN

Số 4 phố Vọng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Phòng Tuyển Sinh: 024 62 538 568 – 0988 96 09 39

Website: https://truongthanhxuan.com

Facebook: Trường Dạy Nghề Thanh Xuân Hà Nội