Quánh inox có nắp Twin Classic Zwilling tay cầm 14 cm đáy 3 lớp – 1