Lịch Học Tuần 2 Tháng 6

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN NGÀY 15/6/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 11/06 ĐẾN NGÀY 16/06/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 04/06 ĐẾN NGÀY 08/06/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 11/06 ĐẾN NGÀY 15/06/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN NGÀY 15/6/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN NGÀY 15/06/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 11/06 ĐẾN NGÀY 16/6/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN NGÀY 15/06/2018

blank