Lịch học tuần 3 tháng 6/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 18/6 ĐẾN NGÀY 23/6/2018

 

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 18/06 ĐẾN NGÀY 23/06/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 18/06 ĐẾN NGÀY 22/06/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 18/06 ĐẾN NGÀY 22/06/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 18/6 ĐẾN NGÀY 22/6/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 18/6 ĐẾN NGÀY 22/06/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 18/06 ĐẾN NGÀY 23/6/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 18/6 ĐẾN NGÀY 22/06/2018

blank