LỊCH HỌC TUẦN 2 THÁNG 7/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 09/7 ĐẾN NGÀY 13/7/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 09/7 ĐẾN NGÀY 14/7/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 09/07 ĐẾN NGÀY 13/07/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 9/07 ĐẾN NGÀY 13/07/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 09/7 ĐẾN NGÀY 13/7/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 09/07 ĐẾN NGÀY 13/7/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 09/7 ĐẾN NGÀY 14/7/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 02/7 ĐẾN NGÀY 06/07/2018

blank