LỊCH HỌC TUẦN 3 THÁNG 7/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 16/7 ĐẾN NGÀY 20/7/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 16/7 ĐẾN NGÀY 20/7/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 16/07 ĐẾN NGÀY 20/07/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 16/07 ĐẾN NGÀY 20/07/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 16/7 ĐẾN NGÀY 20/7/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 16/07 ĐẾN NGÀY 20/7/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 16/7 ĐẾN NGÀY 21/7/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 16/7 ĐẾN NGÀY 20/07/2018blank