LỊCH HỌC TUẦN 4 THÁNG 7/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 23/7 ĐẾN NGÀY 27/7/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 23/7 ĐẾN NGÀY 27/7/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 23/07 ĐẾN NGÀY 27/07/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 23/07 ĐẾN NGÀY 27/07/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 23/7 ĐẾN NGÀY 27/7/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 23/07 ĐẾN NGÀY 27/7/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 23/7 ĐẾN NGÀY 28/7/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 23/7 ĐẾN NGÀY 27/07/2018

blank