LỊCH HỌC TỪ NGÀY 6/8/2018 – 10/8/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 06/8 ĐẾN NGÀY 10/8/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 06/8 ĐẾN NGÀY 10/8/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 06/8 ĐẾN NGÀY 10/8/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 06/08 ĐẾN NGÀY 10/08/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 06/8 ĐẾN NGÀY 10/8/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 06/08 ĐẾN NGÀY 10/8/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 06/8 ĐẾN NGÀY 11/8/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 06/08 ĐẾN NGÀY 10/08/2018

blank