THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2018

Thông báo thi tốt nghiệp tháng 8/2018

Danh sách học sinh thi tốt nghiệp các chuyên ngành

ÔTÔ

blank

blank

ĐIỆN LẠNH

blank

ĐIỆN DÂN DỤNG

blank

SỬA MÁY MAY

blank

MAY THỜI TRANG

blank

Danh sách học sinh thi môn chính trị

blank

blank

blank