LỊCH HỌC TUẦN 1 THÁNG 9/2018 TỪ NGÀY 4/9/2018-7/9/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN NGÀY 7/9/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN NGÀY 7/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 04/9 ĐẾN NGÀY 07/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 04/9 ĐẾN NGÀY 07/9/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 04/09 ĐẾN NGÀY 07/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 4/09 ĐẾN NGÀY 7/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 04/9 ĐẾN NGÀY 07/9/2018

blank

 

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 04/9 ĐẾN NGÀY 7/09/2018

 

blank