LỊCH HỌC TUẦN 2 THÁNG 9/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN NGÀY 14/9/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN NGÀY 14/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 10/9 ĐẾN NGÀY 14/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN NGÀY 15/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 10/09 ĐẾN NGÀY 14/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 10/09 ĐẾN NGÀY 14/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN NGÀY 14/9/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN NGÀY 14/09/2018

blank