LỊCH HỌC TUẦN 3 THÁNG 9/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN NGÀY 21/9/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN NGÀY 21/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 17/9 ĐẾN NGÀY 21/9/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN NGÀY 21/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 17/09 ĐẾN NGÀY 21/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 17/09 ĐẾN NGÀY 21/9/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN NGÀY 21/9/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN NGÀY 21/09/2018

blank