THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2018

 Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị dành cho tất cả các ngành (Ô Tô,Nấu Ăn, Điện thoại di động, Sửa Chữa Xe Máy, Sửa Chữa Máy May)Hệ Trung Cấp từ: 7h15 → 9h15 ngày 29/09/2018(thứ 7)tại phòng 201.
 Thi chuyên ngành:
• Ngành Ô Tôthi ngày 29/09/2018từ 9h30→12h.
• Ngành Xe Máy thi ngày 29/09/2018 từ 9h30→11h30.
• Ngành Điện Thoại Di Động thi ngày 29/09/2018 từ 9h30→11h.
• Ngành Sửa Chữa Máy May thi ngày 29/09/2018 từ 8h00đối với hệ SC, từ 9h30đối với hệ TC
• Ngành Nấu Ăn thi ngày 29/09/2018 từ 8h00 đối với hệ SC, từ 9h30 đối với hệ TC.
• Các ngành khác tháng này chưa tổ chưa thi.
Địa điểm thi: Cơ sở 1, Xa La
Chú ý:
– Các bạn học viên phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút.
– Những học viên thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp phải thi đạt môn điều kiện: Chính trị
– Ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị: ngày 27/09/2018(Thứ5)
Thời gian: 17h00- 19h00
Địa điểm: P508