LỊCH HỌC TUẦN 2 THÁNG 10/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 8/10 ĐẾN NGÀY 12/10/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 8/10 ĐẾN NGÀY 12/10/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 8/10 ĐẾN NGÀY 12/10/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 8/10 ĐẾN NGÀY 12/10/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 8/10 ĐẾN NGÀY 12/10/2018

blank

 

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 8/10 ĐẾN NGÀY 12/10/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 8/10 ĐẾN NGÀY 13/10/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 8/10 ĐẾN NGÀY 12/10/2018

blank