VIỆC LÀM NGÀNH ĐIỆN NƯỚC

Công ty TNHH Cảnh Quan Môi Trường Việt

Tuyển dụng 5 kỹ thuật điện nước làm việc tại Quảng Ninh
Yêu cầu: – Làm được điện nước
               – có bằng trung cấp, cao đẳng càng tốt
               -Làm giờ hành chính
               -Mức lương từ 7.000.000đ đến 12.000.000đ
               -Đóng bảo hiểm theo quy đinh của nhà nước
Liên hệ Giám đốc Anh Thanh: 0912.359.277