LỊCH HỌC TUẦN 3 THÁNG 10/2018

LỊCH HỌC MÔN XE MÁY TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN LẠNH TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN NẤU ĂN, S/C MÁY MAY, MAY TT TỪ 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN S.C MÁY TÍNH TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN KỸ THUẬT TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN ĐIỆN THOẠI TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018

blank

LỊCH HỌC MÔN Ô TÔ TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018

blank

LỊCH HỌC ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2018

blank