HIỆN TƯỢNG MÁY HƯ HỎNG

Tủ lạnh block chạy bình thường nhưng không xả được băng dẫn đến không làm lạnh được

Nguyên nhân

khi sửa chữa thay thế nhân viên kỹ thuật đặt cảm biến âm không đúng vị trí

Biện pháp khắc phục

đặt cảm biến âm đúng vị trí, tủ hoạt động bình thường