ĐĂNG KÝ HỌC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG ONLINE 3 + CHÍNH TRỊ ONLINE 3

ĐĂNG KÝ HỌC CÁC LỚP:

1. Lớp an toàn lao động online 3: 

LỊCH HỌC : 2 Chiều CN (26/3/2022 và 2/4/2022 ) (từ 12h30 – 17h30), điểm danh trước giờ vào lớp 30 phút. thầy Cường

Link đăng ký: https://forms.gle/WnMCmRN2e26MprVS7

2. Lớp chính trị Online 3:

LỊCH HỌC :Tối 3,5,6,7 (ngày 29,31/3, 1,2/4/2022) (từ 18h00 – 21h00), điểm danh trước giờ vào lớp 30 phút. thầy Hùng

Link đăng ký: https://forms.gle/cH6tMU1Ci84Gcs4n6

Chú ý:
Những bạn đăng ký bắt buộc phải học!
Theo quy định của trường: Nếu học sinh đăng ký học mà không đi học hoặc nghỉ 1 buổi (~ 20% số tiết) ko có lý do chính đáng sẽ phải thi lại – Phí thi lại môn cơ sở là 100,000/môn