ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TIN HỌC – LỚP ONLINE 3

ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TIN HỌC – LỚP ONLINE 3

LỊCH HỌC : Tối 246CN (18h – 21h) điểm danh trước giờ vào lớp 30 phút. thầy Linh

Thông tin phòng học
Meeting ID: 666 889 9334
Passcode: @so1xala
Điểm danh lúc 18h

Link đăng ký: https://forms.gle/zmSDuzj2aVijVpGVA